Privacy verklaring

Vakgarant Lease respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Vakgarant Lease het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Vakgarant Lease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • Doel verwerking persoonsgegevens

  Vakgarant Lease zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van kredietverificaties, het aanbieden en verbeteren van onze financiële producten en diensten, opname in onze contract- en relatiebeheerssystemen, naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing) en het verrichten van marktonderzoek.

  Vakgarant Lease kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het syndiceren en securitiseren van financiële producten aan andere financiële instellingen.

 • Bekendmaking persoonsgegevens aan derden

  Vakgarant Lease kan uw persoonsgegevens binnen haar groep verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

  Vakgarant Lease zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde. Vakgarant Lease zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van deze privacyverklaring. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • Rechten

  U heeft recht op een overzicht van informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens en deze te ontvangen. Ook heeft u het recht Vakgarant Lease te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U kunt schriftelijk contact opnemen met Vakgarant Lease. Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u mogelijk van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen.

 • Cookies voor managementinformatie

  Op haar website verzamelt Vakgarant Lease informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

 • Wijziging van de Privacyverklaring

  Vakgarant Lease kan deze privacyverklaring wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.

 • Contact

  Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Vakgarant Lease.

Heeft u een vraag over een leasevorm? Wij helpen u graag verder: 088 - 554 38 88

(Op werkdagen bereikbaar tot 17.00 uur)

Weet u al meer over een specifieke auto en uw leasevorm? Bereken uw maandelijks leasebedrag via de calculator.

Bereken leasebedrag